076 - 571 11 00

Bij noodgevallen belt u 112

Werkdagen: 08.00 - 17.00

Huisregels

 • Medewerkers van de praktijk en patiënten en hun begeleiders gaan op een respectvolle manier met elkaar om.
  • Dit betekent dat er naar elkaar geluisterd wordt, op een rustige en respectvolle manier met elkaar gesproken wordt en adviezen worden opgevolgd.
 • Mobiel telefoneren mag, maar houdt rekening met anderen
 • Als u in gesprek bent met een zorgverlener, telefoneert u niet
 • U bent in de praktijk aanwezig met geldige reden
 • Foto’s maken, filmen of geluidsopname maken is enkel toegestaan na toestemming van de medewerker
 • Roken is in en rond het gezondheidscentrum niet toegestaan
 • Bij calamiteiten volgt u de aanwijzingen op van de medewerkers van de praktijk
 • Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of ander ongewenst gedrag is niet toegestaan.
 • Wanneer deze regels niet nageleefd worden, zal u hierop worden aangesproken.
 • Elke vorm van agressie zal schriftelijk worden vastgelegd en intern worden besproken.
 • Afhankelijk van de situatie zal u gevraagd worden uw gedrag aan te passen, in gesprek te gaan met betrokken medewerker(s). Ook kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen.
 • Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie.
 • De huisarts of zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.