076 - 571 11 00

Bij noodgevallen belt u 112

Werkdagen: 08.00 - 17.00

Praktijkinformatie

Onze visie

We streven naar het leveren van goede huisartsenzorg met oog voor preventie en zelfredzaamheid waarbij we uitgaan van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet alleen op de beperkingen of ziekte zelf.

Het ondersteunend personeel is geschoold om zelfstandig en onder supervisie bepaalde taken en handelingen uit te voeren. Daarnaast zijn er korte lijnen met de andere zorgverleners in het gezondheidscentrum en in het dorp.