076 - 571 11 00

Bij noodgevallen belt u 112

Werkdagen: 08.00 - 17.00

Eigen risico & Tarieven

Eigen risico

Uw bezoek aan uw huisarts wordt vergoed via de basis zorgverzekering en hiervoor betaalt u geen eigen risico.

Als er na uw bezoek aanvullend onderzoek gedaan wordt, vallen deze kosten onder het eigen risico.

Ook medicatie en ziekenhuisbezoek vallen onder het eigen risico.

Tarieven

Bezoek aan het spreekuur valt onder huisartsenzorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Voor onze verrichtingen hanteren wij de vastgestelde tarieven door de NZA (nza.nl).

De kosten van deze aanvullende onderzoeken kunt u opvragen bij de aanbieder van deze onderzoeken, bv via https://www.star-shl.nl/patient/tarieven/

Wat is het inschrijftarief?

Het inschrijftarief is het bedrag dat de huisarts per kwartaal ontvangt voor alle ingeschreven patiënten. Het maakt hiervoor niet uit of u nu wel of niet bij uw huisarts bent geweest.

Meer informatie over de inschrijftarieven staat op de website van de
Nederlandse Zorgautoriteit.