076 - 571 11 00

Bij noodgevallen belt u 112

Werkdagen: 08.00 - 17.00

Een verpleegkundig specialist is een masteropgeleide professional die bevoegd is om allerlei handelingen zelfstandig uit te voeren. Ik mag diagnosis stellen, medicatie voorschrijven en patiënten verwijzen naar andere discilines. Ik doe zelfstandig spreekuur en zie mensen met verschillende medische klachten. Ik heb al veel ervaring opgedaan binnen de huisartsenzorg en draai spreekuur op woensdag en vrijdag.